Mosan jalkapallokenttä Oy

Mosan kentän käyttäjien toimintaohjeet

1. Kenttävuoroa käyttävät joukkueet vaikuttavat omalla toiminnallaan kentän siisteyteen ja kunnossa pysymiseen. Siksi opetamme joukkueen jäsenet laittamaan roskansa roskikseen ja myös korjaamaan muita mahdollisia roskia roskiksiin. Opetamme joukkueen jäsenet myös kohtelemaan asiallisesti kentän varusteita (esimerkiksi, että maaliverkoissa ei roikuta). Myöskin pelaajien kassien sijoittaminen siististi järjestykseen kentän laidalle auttaa kentän tehokkaampaan käyttöön ja siisteyteen.

2. Harjoitusvuorojen lopuksi maalit tulee palauttaa niiden omille paikoille. (2 isoa maalia ja 4 pikkumaalia merkityille paikoilleen ja muut maalit lämmittelyalueelle)

3. Alku- ja loppuveryttelyjen tekemiseen tulee käyttää kentän koillisnurkassa olevaa lämmittelyaluetta. Lämmittelyalueen ollessa esim. lumen peitossa tulee veryttelyt suorittaa kentän keskellä olevien keltaisten viivojen välisellä alueella (ilman palloa). Vain vuoroa käyttävän joukkueen valmentajan kanssa sopien voidaan toimia toisin ja käyttää sovittua tilaa harjoitusalueen reunasta.

4. Harjoitusvuorojen käyttäjät maksavat kentän käytöstä. Siitä johtuen niillä on oikeus ja velvollisuus poistaa kenttäaitauksen sisäpuolelta kaikki siellä asiaankuulumattomasti olevat henkilöt. Kaikkien joukkueiden toiminta johdonmukaisesti tässä asiassa turvaa kaikkien joukkueiden osalta harjoittelurauhan. Valmentajien lisäksi paikalla tulisi joukkueesta olla joku taustahenkilö hoitamassa tätä asiaa.

5. Kenttää käyttävien seurojen (MPS ja PuiU) joukkueiden pelaajien omaehtoinen harjoittelu myös muulloin kuin oman joukkueen varaamina harjoitusaikoina on sallittua kentän lämmittelyalueella. Tunnusmerkkinä toimivat seuran varusteet.

Jos kaipaat lisätietoja tai täsmennyksiä näihin toimintaohjeisiin, soita Jukka Airaksinen (0400-542693).